وقت ناله ست و آه طوفانی از حاج منصور ارضی

29 می 2022

 

دانلود وقت ناله ست و آه طوفانی از حاج منصور ارضی در سرویس نوحه تاریخ ما

دانلود نوحه سر سلسله عشق به موی تو گره خورد از حاج منصور ارضی

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی وقت ناله ست و آه طوفانی

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

وقتِ ناله ست و آهِ طوفانی

فرصتِ گریه های بارانی

وقتِ تکرارِ چند جمله شده

باز بر بیتِ وحی حمله شده

خاطراتِ هجوم تازه شدند

واردِ خانه بی اجازه شدند

باز دیوار و در ، سپس آتش

ریخت بر هم کسی مناجاتش

دود و آتش دوباره شعله کشید

وسطِ کوچه کارِ قبله کشید

وای از اِزدحام ، در کوچه

شد قنوتِ امام ، در کوچه

قلبِ دین را دوباره افسردند

رهبری را ز خانه می‌بُردند

سَرورِ شیعه در اسارت شد

سخت دشمن پیِ جسارت شد

باز در ریسمان ، دو دستِ  ولی است

صادقِ فاطمه ، شبیهِ علی است

شد دوباره امامِمان بی یار

بی عبا ، بی عمامه ، بی دستار

روضه تکرار شد دوباره چرا ؟

او پیاده ، عدو سواره چرا ؟

پیرِ هفتاد ساله ، جا می‌ماند

پا برهنه ، سه ساله را می‌خواند

گرچه ، اُمُ الائمه را خوانده

زیرِ سمّ ستور کِیْ مانده

اهلِ بیتش به سر زنان ، اما

کس نزد تازیانه بر آنها

هتکِ حرمت ز او فراوان شد

لیک آخر ، رها ز عدوان شد

بود اگر ناله حزینه  او

نَنِشستند روی سینه او

نَرُبودند کهنه پیرهنش

نشده هیچ نیزه در دهنش

بود اما شبیهِ جدِ غریب

بی مددکار و بی معین و حبیب

با وجودیکه بود گِرداگِرد

پای درسش ، هزارها شاگرد

هیچکس یاری اَش به او نرسید

در گرفتاری اَش به او نرسید

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️