چادرت را بتکان روزی ما را بفرست از محمد حسین پویانفر

20 نوامبر 2021

دانلود چادرت را بتکان روزی ما را بفرست از محمد حسین پویانفر در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

ای که روزی دو عالم همه از چادرت توست

ای که روزی دو عالم همه از چادرت توست

ای مادر ای مادر ای مادر 

ای مادر ای مادر ای مادر

من از خاک پای تو سر بر ندارم

من از خاک پای تو سر بر ندارم

مگر لحظه ای که بگن سر ندارم

مگر لحظه ای که بگن سر ندارم

مگیر از سرم سایه ی چادرت را

مگیر از سرم سایه  ی چادرت را

پناهی از این خیمه بهتر ندارم

پناهی از این خیمه بهتر ندارم

چادرت را بتکان روزیه ما را بفرست

چادرت را بتکان روزیه ما را بفرست

ای که روزی دو عالم همه از چادرت توست

ای مادر ای مادر ای مادر

ای مادر ای مادر ای مادر

ای مادر ای مادر ای مادر

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️