چنانکه دست گدایی شبانه میلرزد از حنیف طاهری

6 نوامبر 2021

دانلود چنانکه دست گدایی شبانه میلرزد از حنیف طاهری در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی چنانکه دست گدایی شبانه میلرزد

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

چنانکه دست گدایی شبانه میلرزد

دلم برای تو بی نشانه می لرزد

هنوز کوچه به کوچه حکایت از مردی است

که دست بسته ی او عاشقانه می لرزد

ای مظلوم عالم 

هنوز کوچه به کوچه حکایت از مردی است

که دست بسته ی او عاشقانه می لرزد

چه رفتن است به دیوار و در

 که تا امروز به نام تو در و دیوار خانه می لرزد

چه دیده در که پیاپی به سینه می کوبد

چه دیده در که پیاپی به سینه می کوبد

چه کرده شده که با هر زبانه می لرزد

خانم ای بانو

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️