کجا رسد به تو مکتوب گریه آلودم از حنیف طاهری

27 می 2022

 

دانلود کجا رسد به تو مکتوب گریه آلودم از حنیف طاهری در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی کجا رسد به تو مکتوب گریه آلودم

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

کجا رسد به تو مکتوب گریه آلودم

که باد هم نبرد کاغذی که نم دارد

که باد هم نبرد کاغذی که نم دارد

که باد هم نبرد کاغذی که نم دارد

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️