گمان مکن که مرا ناتنی برادر بود از حنیف طاهری

17 ژانویه 2022

 

دانلود گمان مکن که مرا ناتنی برادر بود از حنیف طاهری در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی گمان مکن که مرا ناتنی برادر بود

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

گمان مکن که مرا ناتنی برادر بود

قسم به عشق، کنارم حسین دیگر بود

منال ام بنین و ببال بر عباس

تو شیرمادر و شیر تو شیرپرور بود

سقوط قلعۀخیبر اگر به نام علی ست

فرات، خیبر دیگر؛ یل تو حیدر بود

ز. شام تا به سحر دور خیمه ها می گشت

که ماه هاشمیان بود و مهرپرور بود

به لرزه بود از او پشت هفت پشت ستم

یل تو یک تنه یک تن نبود، لشگر بود

به جای دست روی چشم خویش تیر گذاشت

ببین که تا به چه حدی مطیع رهبر بود

اگر فتاد روی خاک می شود پرپر .

ولی گل تو روی شاخه بود و پرپر بود

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️