دانلود مداحی عجب محرمی شد امسال از محمود کریمی

14 نوامبر 2020

دانلود مداحی عجب محرمی شد امسال محمود کریمی

نوحه های جدید سال 99 را در بخش نوحه های جدید وب سایت تاریخ ما گوش کنید و لذت ببرید

محمود کریمی عجب محرمی شد امسال

متن نوحه (عجب محرمی شد امسال)

وای! شهیدِ بی سر اومد

وای! لاله ی پرپر اومد

وای! تنش شبیه؛ جسمِ علیِ اکبر، اومد

عجب محرمی شد، امسال

شهیدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته

عجب محرمی شد، امسال

شهیدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته

وای! شهیدِ بی سر اومد

وای! لاله ی پرپر اومد

وای! شهیدِ بی سر اومد

وای! لاله ی پرپر اومد

وای! تنش شبیه؛ جسمِ علی اکبر، اومد

عجب محرمی شد، امسال

شهیدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته…

عجب محرمی شد، امسال

شهیدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته

مثلِ علی اکبره، رو خاکِ صحرا

فَقَطَّعوهُ بِالسُیوفِ اِرباً اِرباب

عجب محرمی شد، امسال

شهیدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته

عجب محرمی شد، امسـال

شهیــدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته

تـــو، به آرزوت رسیدی…. تو، امام حسینُ دیدی

تـــو، به آرزوت رسیدی…. تو، امام حسینُ دیدی

وای! به سیدِ شهیدان… تو اَشبهُ الشَهیدی

تو روضه ی مجسم، هستی

یه مملکت شده، بی تابت

تو روضه ی مجسم، هستی

یه مملکت شده، بی تابت

داری میری… سلامِ ما رو، بِبر به محضرِ اربابت

تو روضه ی مجسم، هستی

یه مملکت شده، بی تابت

داری میری… سلامِ ما رو، بِبر به محضرِ اربابت

چقد به حالِ تو، همه… حسرت خوردیم

تویی که زنده هستی… ما مُردیم

عجب محرمی شد، امسال

شهیدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته

عجب محرمی شد، امسال

شهیدِ بی سرم، برگشته

بیایید بریم، به استقبالش… مدافعِ حرم برگشته

وای! غمت، غمِ وطن شد

وای! سرِ تو، بی بدن شد

وای! غمت، غمِ وطن شد

وای! سرِ تو، بی بدن شد

آه… خدا رو شکر عزیزم! که پیکرت، کفن شد

یه قطره از غمِ اربابوُ، تو دیدی، حالِ ما، این حاله

یه قطره از غمِ اربابوُ، تو دیدی، حالِ ما، این حاله

هزار و نهصد و پنجاه زخم؛ رو پیکرت، توی گوداله.

همین یه جمله کافیه… ای داد! ای داد

که زینتِ دوشِ نبی، رو خاک افتاد

همین یه جمله کافیه… ای داد! ای داد

که زینتِ دوشِ نبی، رو خاک افتاد

ای کشته فتاده به هامون؛ حسینِ من  حسینِ من

ای صیدِ دست و پا زده در خون؛ حسینِ من  حسینِ من