تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اوگاریت

اوگاریت /Ugarit/ رأس شمرای کنونی، از شهرهای سوریه در ساحل مدیترانه در طی اواسط مزارۀ دوم پیش از میلاد، اوگاریت…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی