تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

مانی – بخش سوم

د ) کلیسای مانوی و ساختار تعالیم مانی :    مانی تشکیلات کلیسای خود را از حضرت مسیح (ع)، آفرینش را از زرتشت و…

مانی – بخش دوم

ج ) چگونگی آغاز فعالیتهای فرهنگی مانی :    این واقعیت پذیرفتنی است که شاپور یکم ساسانی (241 تا 272 میلادی)…

کانیشکا

    زمام داری بزرگ که زمان زمان داری او را اواخر سدۀ نخستین و اواسط دومین سدۀ پس از میلاد مسیح نوشته اند. او نیز…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

آشوکا

     آشوکا که در برخی منابع آسوکا (Asuka / Asoka) نیز آمده است (کریستن سن، آرتور، 1351، ایران در زمان ساسانیان، ص…