•      آموزش زبان ترکی استانبولی به شکل خصوصی
  • توسط خانم “سیما کاظمی” در محل شما و یا در محل مدرس
  • برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
  • ۰۹۱۲۲۹۶۹۶۱۶