مرور برچسب

آثار تاریخی که پس از حمله به سفارتخانه بریتانیا نابود شد

آثار تاریخی که پس از حمله به سفارتخانه بریتانیا نابود شد

شوان شریعتی‌راد پزشک و محقق تاریخ درباره فاجعه‌ای که در اثر حمله به سفارت انگلیس در تهران اتفاق افتاد و لطمه‌ای که به آثار تاریخی زده شد، رشته توییتی منتشر کرده است که متن آن و تصاویرمرتبط را اینجا می‌بینید و می‌خوانید.