مرور برچسب

انیس‌الدوله

توصیف بانوان قاجاری از زبان زنان فرنگی

سفرنامه‌نامه‌نویسان و توریست‌های زن غربی چه نظری درباره زنان ایرانی داشتند؟ یکی از سفرنامه‌نویسان می‌نویسد: «زنان ایران که مهارت فراوانی در تحمل هرگونه تحقیر و سرزنش را دارند و از دور مثل یک بسته لفاف شده به نظر می‌رسند، اگر از گوشه در یا…

عکس سوگلی حرم ناصرالدین شاه که کادوی ولنتاین گرفت

کدام زن حرمسرا کادوی ولنتاین گرفت؟ ناصرالدین شاه در نخستین سفر فرنگ انیس الدوله را نیز به همراه داشت اما بخت یار این سوگلی شاه نبود و از مسکو به ایران بازگردانده شد. انیس الدوله اما محبوب قلب ناصرالدین شاه قاجار بود. براساس روایتی که به…