تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

با تاتار‌های مغول بیشتر اشنا شوید

تاتار‌های مغول

بسیاری از مردم مغول‌ها را به نام تاتار‌ها می‌شناختند. این نام در اصل از تاتا گرفته شده بود، نامی که مغول‌ها خودشان را می‌نامند. با این حال وقتی مردم متوجه شدند این کلمه شبیه کلمه تارتاروس رومیان به معنای جهنم است آن‌ها را…