مرور برچسب

بزرگ‌ترین ماجراجو و جهانگرد جهان

ابن‌بطوطه بزرگ‌ترین ماجراجو و جهانگرد جهان

ابن‌بطوطه، یکی از مطرح‌ترین جهانگردان جهان. کسی که ماجراجویی‌هایش بیست‌ونه سال طول کشید. هرگاه نام ماجراجویی و سفر به میان می‌آید، نام مارکوپولو به ذهن می‌رسد. اما باید بدانید که او خیلی عقب‌تر از جهانگرد مسلمان، ابن‌بطوطه…