مرور برچسب

تاریخچه خرس عصر یخبندان

کشف بقایای سالم خرس عصر یخبندان

محققان می‌گویند که بقایای سالم یک خرس دوران یخبندان در قطب شمال روسیه کشف شده‌ است. به گزارش وبسایت تاریخ ما ، این خرس در اثر ذوب شدن یخ‌ها در جزایر لیاخوفسکی در شمال شرقی روسیه، توسط گله‌داران گوزن شمالی کشف شد.