مرور برچسب

تاریخ‌نگاری محلی

تاریخ‌ نگاری محلی

یباچه‌ای بر اهمیت تاریخ‌های محلی در روایت تاریخ اجتماعی  جهانبخش ثواقب، تاریخ ما : تاریخ‌نگاری محلی، یکی از گونه‌های مهم تاریخ‌نگاری ایران در دوره اسلامی به شمار می‌آید. تاریخ‌های محلی در کنار تاریخ عمومی، سلسله‌ای یا دودمانی،…