مرور برچسب

تروا

سقوط روم باستان

پلاكيديا در سال 450 درگذشت، و با مرگ او والنتينيانوس سوم آزاد شد تا كارها را به اختيار شخص خود فرجام دهد. همان گونه كه اولومپيوس، هونوريوس را وادار كرده بود ستيليكو، بازدارندة آلاريك در پولنتيا، را بكشد، پترونيوس ماكسيموس نيز اكنون…

اکتشاف تروآ

شهر باستانی ایلیون که نام آن در شعرهای هومر و ویرژیل نیز دیده می شد، در دهه ۱۸۷۰ میلادی توسط باستان شناسی آلمانی به نام «هاینریش اشلیمان» شناسایی گشت. بعد از کند و کاوها، تاریخچه این شهر به چند دوران شامل تروای ۱ تا تروای ۹ تقسیم بندی شد.…

بازگشت به وطن در یونان باستان

منظومه بزرگ در اينجا ناگاه پايان مييابد، گويي كه شاعر سهم خود را نسبت به يك داستان عمومي ادا كرده است و بايد بقيه را براي سرود گوي ديگري دست نخورده به جا گذارد. اما در آثار پس از هومر آمده است كه پاريس، از كنار ميدان جنگ، تيري به پاشنه…

محاصره تروا در یونان باستان

آيا واقعا چنين محاصرهاي روي داده است تنها اين را ميدانيم كه همه مورخان و شاعران يونان و تقريبا همه اسناد معابد و روايات يوناني در مورد وقوع اين محاصره ترديد نكردهاند. باستانشناسي هم شهر ويران تروا را، از سر بزرگواري، چند شهر شمرده و به ما…

تاریخ تروا در یونان باستان

بين شبه جزيره يونان و كرت دويست و بيست جزيره وجود دارد. اين جزاير، كه درياي اژه را خالدار كردهاند، در پيرامون دلوس دايرهاي پديد آوردهاند كه ((سيكلاد)) (به معني مدور) ناميده ميشود. بيشتر اين جزاير ناهموار و بي آب و علفند و روزگاري كوهستانهاي…

داستان نبرد شهر تروا

نبرد تروا حماسه ای است که هومر شاعر یونانی آن را سده 12-14 سال قبل از میلاد مسیح در کتاب ایلیاد  به حماسه کشیده و در مورد درست بودن یا نادرست بودن آن هیچ اطلاعی در دست نیست ولی به تازگی شواهد باستان شناسی پیدا شده که بنا به ادعای عده ای…

تروا

تروا نام محوطه ای باستانی با قدمت بیش از ۴ هزار سال در ناحیه آسیای صغیر واقع در ترکیه امروزی است که در حماسه جاودان هومر، ایلیاد، از آن یاد شده است. این محوطه باستانی به خاطر ارزش تاریخی و فرهنگی خود، از سال ۱۹۹۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو…