مرور برچسب

سینما

روش جالب سانسور در سینمای خانگی زنان قاجار

با وجودی که بانوان حق حضور در سالن‌های سینما را نداشتند، اما تماشای فیلم‌ها برای عده‌ای خاص از خانم‌ها آزاد بود. آن‌ها زن‌های دربار بودند که از سال۱۲۸۶ اجازه تماشای فیلم را در خانه‌ها یا دربار پیدا کردند روزگاری سینما رفتن برای خانم‌ها

این شاه قاجاری، آخرین پادشاهی بود که در خاک ایران درگذشت

  ۱۲ دی سال ۱۲۸۵ شمسی، «مظفرالدین قاجار» درگذشت؛ پیش از آن کارهای جالب و تاریخی انجام داد و تا حدی میان مردم محبوب شد و آخرین پادشاه ایران شد که در ایران درگذشت! مظفرالدین کلاً شاه جالبی بود در میان قاجارها. از کودکی بدنی ضعیف و