مرور برچسب

شاه‌عباس

باستان‌گرایی شاه‌عباس

شاه‌عباس صفوی تحت شرایطی بر تخت نشست که توقع حکومتی بلندمدت برای وی امری بسیار بعید می‌نمود. در صحنه داخلی طی دوازده سال که از مرگ شاه طهماسب می‌گذشت، قدرت پادشاه به نحو چشمگیری کاهش یافته و اختلافات گسترده‌ای در داخل به‌وجود آمده…

دیپلماسی شاه‌عباس با موسیقی

در میان فرمانروایان صفویه، شاه‌عباس‌یکم را باید مقتدرترینِ آن‌ها دانست. دلایل این اقتدار، موضوع این نوشتار نیست؛ اما ذکاوت و زیرکی شاه صفوی، چیزی نیست که از دید هیچ مورخی پنهان بماند. شاه‌عباس شخصیتی عجیب داشت. برخی او را جمع ضدّین…

سفیر مشهدی شاه‌عباس در مسکو

 مهدی‌قلی بیگ انوک اوغلی، یکی از امرای خراسان در دوره شاه‌عباس یکم و بانی حمام مشهور مهدی‌قلی بیگ در بازار فرش مشهد است؛ حمامی که حدود پنج‌هزار متر مربع وسعت دارد و در نوع خود، کم‌نظیر است و امروزه، از آن به عنوان موزه مردم‌شناسی…

چرا در دوره شاه‌عباس کسی ناهار نمی‌خورد؟

از آشپز‌های ماهر دوره صفوی، دو کتاب یا رساله باقی مانده و به دست ما رسیده‌است؛ یکی رساله «کارنامه»، نوشته حاجی محمد بغدادی، آشپز دربار شاه‌اسماعیل صفوی و دیگری، «ماده‌الحیوه» نوشته نورا... خان، آشپز شاه‌عباس‌یکم. هر دو رساله در خود،…