مرور برچسب

عالی‭ ‬قاپو‭ ‬در‭ ‬اردبیل‭ ‬

بررسی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

این مجموعه مربوط به عهد صفویه است و در محل خانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، جد اعلای خاندان صفوی و محل خانقاه وی ساخته شده و محل دفن وی است.