مرور برچسب

عصر مس سنگی در ایران پیش از تاریخ

عصر مس سنگی در ایران پیش از تاریخ

در هزاره پنجم پیش از میلاد در تل ابلیس کرمان و اریسمان نطنز مس استخراج شد. با آشنایی انسان با مس و نحوه شکل دادن به آن، ابزار مسی ساخته شدند.