مرور برچسب

علم اندازه‌گیری و درجه‌بندی

علم اندازه‌گیری و درجه‌بندی اختراع باستانی

علم اندازه‌گیری و درجه‌بندیساکنین تمدن دره سند با استفاده از وزن‌ها و اندازه‌ها سیستم پیچیده‌ای از استانداردسازی ایجاد کردند. بدیهی است که این پیشرفت‌ها در نتیجه حفاری‌های مکان دره سند حاصل شد. این استانداردسازی اختصاصی، ساخت وسیله‌های…