مرور برچسب

عکسهای بزرگترین انفجار هسته‌ای تاریخ

فیلم بزرگترین انفجار هسته‌ای تاریخ

این بزرگترین انفجاری است که توسط بشر در سال۱۹۶۱انجام شده است. بمب به‌کار رفته ۲۶ تن‌وزن‌و‌معادل ۵۷ میلیون تی‌ان‌تی قدرت داشته و سه هزاربار از بمب اتمی بکار رفته در هیروشیما قویتر بوده است.