مرور برچسب

عکسهای جنگ‌جهانی اول

۲ و نیم میلیون بمب و یک جنگل مرده

«پاسچندال» یکی از خشونت‌بارترین نبرد‌ها در طول جنگ‌جهانی اول بود که در بلژیک رخ داد. در این نبرد ائتلاف متفقین جنگ سختی را در مقابل آلمان انجام داد