مرور برچسب

عکسهای رنگی جنگ جهانی دوم

عکس‌های رنگی دیده نشده از جنگ جهانی دوم

فیلم‌های عکاسی رنگی در دوران جنگ جهانی دوم کمیاب بودند. بیشتر عکس‌هایی که در طول این جنگ گرفته شدند سیاه و سفید بودند و عکاسی رنگی در مجموع هنوز تکنیک نسبتاً جدیدی به شمار می‌رفت.