مرور برچسب

عکسهای قبرستان ابن‌بابویه

تخریب قبرستان تاریخی ابن‌بابویه

 آرامگاه شیخ صدوق در شهرری که کم‌کم به قبرستانی بزرگ تبدیل شد، در تاریخ بخاطر حوادثی مثل حمله مغول بارها تخریب شد و سالها زیر خاک ماند.