مرور برچسب

عکسهای نیکولو ماکیاولی

نقش نیکولو ماکیاولی در فلسفه غرب ( قسمت دوم )

بورجیا با وجود آن که نبوغ غیرقابل انکاری داشت اما حکومتش چندان نپایید. این امر عمدتا به سبب بداقبالی او بود اما ماکیاولی در شهریار، از این بابت که او به کاردینال جولیانودلارووره کمک کرد