مرور برچسب

عکسهای چای کیسه‌ای قدیمی

اختراع چای کیسه‌ای

جنگ‌جهانی اول محرکی برای نوآوری‌های جدید بود. چای کیسه‌ای هم یکی از مواردی بود که قبل از جنگ به طور تصادفی اختراع شد.