مرور برچسب

لیتوفون

کهن‌ترین سازهای موسیقی جهان از کجا آمده‌اند؟

مهم نیست اهل کجا هستید. به نظر می‌رسد همه می‌توانند آن حسی که از موسیقی می‌آید را احساس کند. از همین‌جاست که موسیقی را در بیشتر اوقات یک زبان جهان در نظر می‌گیرند. با اینکه ممکن است هیچ‌وقت از این مطمئن نشویم که اجدادمان برای اولین بار از