مرور برچسب

محمدعلی‌میرزا

ماجرای انتقال محمدعلی‌میرزا ( محمدعلی‌شاه قاجار) به روسیه چه بود؟

۲۰ شهریورماه ۱۲۸۸ ه.ش محمدعلی‌میرزا پادشاه مخلوع قاجار به روسیه منتقل شد. او پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به سفارت روسیه در تهران پناهنده شده بود. مشروطه‌خواهان درپی خلع محمد‌علی‌میرزا پسر خردسالش احمدشاه قاجار را به سلطنت انتخاب…