مرور برچسب

ممرز نوشهر

دریاچه ارواح ، ممرز نوشهر

معرفی  اینبار نیز کوله بار سفر می‌بندیم و به شمال کشور عزیزمان سفر می‌کنیم، پا در استان سرسبز و مهمان نواز مازندران می‌گذاریم و به یکی از مکان‌های دیدنی این استان زیبا سری می‌زنیم. پس از گذر از پستی و بلندی های جاده و پشت سر گذاشتن انبوه…