مرور برچسب

نرگال

نرگال ، خدای بابلی

نرگال/ نری گال/ Nergal/Nerigal/_ خدای بابلی به نظر می‌رسد که نام او به‌صورت «گیر. اونو. گال GIR UNU. GAL» یا «او. گال. U. GAL» نوشته می‌شد، اصلاً سومری بوده باشد. متألهین بابلی، آن را اشتقاقی از ن. آری. گل ne. eri.gal به معنای«فرمانروای…

خدای سومریان، مسلامتائیا

مسلامتائیا/meslamtaena/-خدای سومری نام او از پرستشگاهش موسوم به مسلام در کوتهاkutha  مشتق شده است و تقریباً به معنای کسی می باشد که از مسلام بیرون آمده است. پیش از این، از او در متون فارا Fara به‌صورت خدای جهان فرودین نام برده شده است. در…

خدایان هوریانی / Hurrian gods/

هوریانی ها قومی بودند که به یک زبان شمال شرقی قفقاز سخن می‌گفتند و به تاریخ و تمدن‌های خاورمیانۀ باستانی کمک های قابل‌توجهی کردند. آن‌ها احتمالاً، در شمال بین‌النهرین تا مدتی در هزارۀ سوم پیش از میلاد، سکونت اختیار کردند و در طی هزارۀ دوم و…

اساطیر بابلی

Babylonian mythology آنچه ما آن را اسطورۀ بابلی می خوانیم، شامل تعدادی متون است که در طی هزارۀ دوم پیش از میلاد به اکدی نوشته‌شده است. بعضی از آن‌ها ممکن است کهن تر باشند مثل حماسۀ ارّا Erra- Epic که از هزارۀ اول به‌جای مانده است. اما…

آنوناکی، خدای حامی شفاعت کننده

آنوناکی / Anunnaki/ _ مجموعۀ خدایان بین‌النهرینی این نام به‌صورت«آ _ نونا a- nuna»؛«ا_ نونا_ که _ نه a- nuna-ke- ne»؛«ا _ نون _ ما _a- nun- na» نوشته می‌شود. این اصطلاح به مفهوم کلی یعنی آن« کسانی که از خون پادشاهان و ذریۀ او هستند.» به…