تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

نیزه های قدیمی کره ای

نیزه های کره ای

در گذر زمان انواع گوناگونی از نیزه های کره ای توسعه و تکامل یافته است. تا حدی زیادی به دلیل پروسه همگرایی تکامل که بیشتر از تاثیرات خارجی بود، طراحی این نیزه ها شبیه نیزه های یافت شده در سایر مکان های آسیا و جهان است. انواع نیزه های کره…