تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

هئو هوانگ اوک

هئو هوانگ اوک

هئو هوانگ اوک ملکه ای افسانه ای است که در کتاب سامگوک یوسا، تاریخچه از کره تدوین شده در قرن سیزدهم، از وی نام برده شده است. او همسر پادشاه سورو از گوم گوان گایا می باشد. شرحی از این کتاب اشاره می کند که او سوار بر قایقی از یک پادشاهی دور به…

پادشاه کیم سورو

پادشاه کیم سوروکیم سورو اولین پادشاه"اتحادیه گایا" بود.قبل از تولد افسانه ای وی؛ منطقه مرکزی جنوب شبه جزیره کره توسط نه ریش سفید اداره می شد.او در ماه مارس سال 44 بعد از میلاد متولد شد و بعد از اینکه به پادشاهی رسید گایا را به شش…