گنگ هونگ ریپ

گنگ هونگ ریپ (۱۵۶۰- ۶ سپتامبر ۱۶۲۷) ژنرالی کره ای در خلال سلسله چوسون بود. به دلیل درخواست های ممتد از سوی دربار سلسله چینی مینگ، گوانگ هه گون به...