مرور برچسب

کوزه کانوپیک مصر باستان

قدیمی‌ترین سفال‌های کشف‌شده جهان

مهم نیست چه زمانی و در چه مکانی در دنیا حفاری کنید و به دنبال آثار باستانی بگردید، چون هر جا که به دنبال مصنوعات باستانی باشید حتما سفال‌های تمدن‌های پیشین را پیدا می‌کنید. تمدن‌های باستانی با آثار گل رس و سرامیکی بشقاب و ظروف آشپزخانه