گنج تاریخ ما

ابن حسام خوسفی
ابوسعید ابوالخیر
ازرقی هروی
اقبال لاهوری
امیر معزی
امیرخسرو دهلوی
انوری
اوحدی
باباافضل کاشانی
باباطاهر
بیدل دهلوی
پروین اعتصامی
جامی
حافظ
فردوسی
نظامی
رودکی
کسایی
عنصری


ده شعر تصادفیده شعر پرکامنتده شعر پربازدید
بیدل دهلوی » به که چندی دل ما خامشی انشا باشد حافظ » دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند حافظ » الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها
امیرخسرو دهلوی » خیزد چو از خواب آن پسر تا کس نشوید روی او ابن حسام خوسفی » به امیدی که بگشاید ز لعل یار مشکلها انوری » زین جور اگر گذر توان کرد بکن
جامی » مرغ جان کردی هوای دانه های خال او ابن حسام خوسفی » ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما جامی » یا من بدا جمالک فی کل ما بدا
بیدل دهلوی » به ذوق جستجویت جیب هستی چاک می‌سازم ابن حسام خوسفی » نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را بیدل دهلوی » هرچند گرانی بود اسباب جهان را
امیرخسرو دهلوی » فرشته می ننویسد گناه دم به دمش ابن حسام خوسفی » مران به عنف خدا را ز آستانه مرا جامی » حرز جانهاست نام دلبر ما
جامی » نی بر دل ما ز هیچ یاری باری ست ابن حسام خوسفی » ای کعبهٔ جان خاک سر کوی تو ما را جامی » خلیلی لاحت لنا دور سلمی
جامی » شرع او ناسخ شریعتهاست ابن حسام خوسفی » ای به سر کوی تو مسکن و مأوی مرا ابن حسام خوسفی » به امیدی که بگشاید ز لعل یار مشکلها
بیدل دهلوی » بی شبههٔ تحقیق نه شخصم نه مثالم ابن حسام خوسفی » مهوَّسان ز پی خاطر مهوَّس ما جامی » انماالله اله واحد
بیدل دهلوی » حسن‌کلاه هوسی‌گر به تجمل شکند ابن حسام خوسفی » ای غافل از بلای دل مبتلای ما جامی » انما الله واحد و احد
امیرخسرو دهلوی » به پرسیدم من از پیروزی بخت ابن حسام خوسفی » ای کعبه تحقیق سر کوی تو ما را جامی » شرف کعبه بود کوی تو را

شعر پارسی یا شعر کلاسیک فارسی به شکل امروزی آن بیش از هزار سال قدمت دارد. شعر فارسی بر پایه عروض است و عمداً در قالب های مثنوی، قصیده و غزل سروده شده است.

در گنج تاریخ ما به اشعار شاعران نامی ایران زمین به رایگان دسترسی خواهید داشت. همچنین به مرور زمان امکانات مناسبی به این مجموعه اضافه خواهد شد.

آخرین جستجوها
شهر در آثار جامی, در آثار حافظ,معنی شعر یکی مرد بود اندر ان روزگار در آثار فردوسی,فاخر در آثار جامی,تیغ در آثار باباطاهر,دوش دیدم در آثار حافظ,سوسن در آثار ابن حسام خوسفی,پروانه در آثار حافظ,ارمنی در آثار فردوسی,ت در آثار ابن حسام خوسفی