دانلود آهنگ کردی دیازپام از مسعود زمانی و مجتبی فرهادی

23 تیر 1399

دانلود آهنگ کردی دیازپام مسعود زمانی و مجتبی فرهادی

اهنگ های کردی سال 99 را در بخش موزیک های کردی وب سایت تاریخ ما گوش کنید و لذت ببرید

Download New Song By Masoud Zamani & Mojtaba Farhadi name is Diazpam in tarikhema

مسعود زمانی و مجتبی فرهادی دیازپام

متن اهنگ

بعضی وقتیل فره دیره حتی ارا پشیمانی

/ مه هیشتیده جا چیدنو ایوشن پس هاکو فلانی

عطرت پیچیاس و ای ماله انگار هنوزیش هایده لام

/ منی هرشو سر کمه خاو خشاو خشاو و دیازپام

بعضی وقتیل فره دیره حتی ارا پشیمانی

/ مه هیشتیده جا چیدنو ایوشن پس هاکو فلانی

عطرت پیچیاس و ای ماله انگار هنوزیش هایده لام

/ منیش هرشو سر کمه خاو خشاو خشاو و دیازپام

دل تک و تنیای منه و یه گوشه کز کردو مرد

/ هرچی اراد گیره کردم هیچکه ارام کاری نکرد

سرم و ناو حال خوم بی تو هاتی عاشقم کردی

/ کوه غرور بیم ولی تو هاتی غرورم له کردی

……………………………..

ده رنگ قرص بی اعصاب رنگارنگ ها ناو جیبم

/ دکتر نسخه ام خونیا وتیا چه مرگده بینم

وتم ول بکه حاجی دز قرصم بوه بان

/ خواب آور بهانس مه خاطره گیانم سزان

ارای قلب کافری امام آخری بیم

/ بی دینو بیم وقتی خدام وگرد یکی دیم

حالم جور معتادیه نزانیه چه مصرفیه

/ کسی که لاستیک باره و جفت چرخی پنچر بیه

دکتر گیانم آلودس قلبم پاکه جور مکه

/ و جا ا قرصیله دستیله تجویز بکه

سری بیه مالمان یه گله شیشه نیه

/ تمام شاکیلم استهشاد محلیه

نپرس خانوادم هاکو خانوادم ولم کرد

/ او بی شرفه لاشیه خانوادم ولیم گرد

قسیلم سنگینه ترجیح دم که قسه نکم

/ کار و جای برسی دکتر تونی معتاد بکم

یه شیشه و ناو دسم یه نخ و بان لبم

/ اصن تو آبادنی منی ویران جور بمم

اصن تو خیلی گلی منی یه شیت مرفینی

/ اصن تو کارت یسه که قلب آیم بشکنی

یه بتی ولیت سازیم ابراهیمیش خردی نکه

/ قلب تو دریاس اصن هزار نفر غرق خوی که

دوس داشتنت ایجوره و دس خالی بچمه جنگ

/ تو عاشق پروازی منی درم دو پای لنگ

شکانم دلم شکانم رگیلم گشت سزانم

/ دی گیان نمن و گیانم شاید که بایده خاوم

توهم قرصیل خاو و هرشو موقعه خاو

/ داد و قال نصف شاو وخمه بان خشاو خشاو

او قلبه که دامه پیت حالی گنجور خراوه

/ خاص رنگمان کردی یه پا داوینچی باوه

دایه م مچ بن سوزی بسیه دسم آرام بگرم

/ دایه تو دعام بکی مه یگله امام نیلم

……………………………..

در و دیوار شاکیمن رضایت قلبم بگر

/ حبس سنگینه قلبمی باو یدفه گیانم بگر

و ناو رگیلم الکه دی گیانم و دس چیه

/ لغزش چاویلت کردم بعد ای چن سال پاکیه

دلتنگتم و ای ماله هرشو هامه ناو پری خاو

/ قرصیله گیانم سنیه هرشو اسمت چرم و خاو

باورو دلم تنگه تونه آرامبخش گیانم تونی

/ و ناو توهم قرض تو بیم که عکست وگردم خنی

……………………………..

هر قدم نزدیکت بیم یه قدم چیده دویا

/ مه جور شیطان بیم عشقمیش جور بسم اله

نزیکت بیم ولی تو فاصله ولیم گرتی

/ اقره دورت گردیم آخری گمم کردی

و ناو بند بند وجودم سر وکیل بندی تونی

/ قلب مه بیوچگه ها تکه سلولی تونی

مردم ای شهره گشت قضاوت خوننه

/ قسیلی که شنفم گشت وخاطر تونه

چاویلت دردسر بی منیش که عشق دردسر

/ ارا سلامتیان شیشه الکل بکیشمه سر

مه پر و یاد توام تو مه و یادت نیه

/ دلت ارام تنگ نیو مگه جنسی و چیه

دکترم حالم ک دی خوی حالی خراو بی

/ وت دردت لاعلاجه و درمانم مصرف بی

روزیل تکراری یا خمار یا نعشه بیم

/ آخرین قرارم هات و ناو خاوم که دیم

اعوذ ب الله من چوویل کثیف بی دینی

/ و دس عشقیل ارزان مفت فیک چینی

آرامش مه قرصه هرشو یه مشتی خمه بان

/ و امام حسین قسم عشقیله گشتی بی وفان

خاو راحتی نیرم نه مایلم و بیداری

/ تا صب ای بساتسه قرص و مشروب و سیگاری