دانلود آهنگ کردی کمری سوار از فرهاد جهانگیری

28 اسفند 1399

دانلود آهنگ کردی کمری سوار از فرهاد جهانگیری

آهنگ های جدید فرهاد جهانگیری را در بخش موزیک های کردی وب سایت تاریخ ما گوش کنید و لذت ببرید

Download New Song By Farhad Jahangiri name is Kamari Souar in tarikhema

فرهاد جهانگیری کمری سوار

متن آهنگ

کمری سوار منیش پیاده / زانم خاطرخوات فره زیاده
یکی ریوتلو یکی پهلوان / یکی رییسه و یکی نگهبان
یکی پیولداره یکی بی پیوله / یکی معتاده هادمه لیوله
یکی ریوداره گشت بیده تیوله / یکی جور خود مو سره هیوله
آخر چه بیوشم چه بارم و دنگ / ار تیر بار بیام تمام کردیوم شنگ
ستاره ی خاموش بی دنگ و نیورم / مه شو هفتمه تو تییده سیورم
کمری سوار زیبای کوچگ دل / و تنو افعی و ظاهر چیو گل
تو زیباتری و زیباترین / خدایش و خلقد ایوشی آفرین
مه ارای چدم مه خال گنگم / شمشیر شکیاگی غوله جنگم
طناف بریاگی و میو بنگم / و مرگ سهراب نوش داروگم
مه ارای چدم مه دلسردگم / قایق شکیاگی بی پاروگم
بیده همدم خانو خوانی / تو دی کی پادی و یه ی روانی