دانلود آهنگ بختیاری خیانت از مسیح تاجمیری

12 جولای 2020

دانلود آهنگ بختیاری خیانت مسیح تاجمیری

اهنگ های بختیاری سال 99 را در بخش موزیک های بختیاری وب سایت تاریخ ما گوش کنید و لذت ببرید

Download New Song By Masih Tajmiri name is Khianat in tarikhema

مسیح تاجمیری خیانت

متن اهنگ

تیاته بسی تو ری همیه دنیامتوکه ایدونستی مو بی تو چه تهنام
رهدی تیم نمندی لیوت وابیدوم مو
هرچي که سعی کردوم وتو نرسیدوم
تش وندی و جونوم بریدی امونوم
رهدی دل کندی تو تا و دیریت بخونم
خین دل مو خردوم ز تیایه کالت
ایخویی مو بمیروم راحت بو خیالت
کلوم کردی دیه شرت رد کن
تو بهل تا مو ودرد خوم بمیروم
تو خیردوم کردی و له وابی غروروم
دیه نیخوم سراغته بگروم
يه دمم حتی تیامه خندیده
ز همسو که خیانت ز تو دیدیم
ولم کردی تو رهدی وا غریوه
کاشکی هیچ وقت عاشقت نبیدوم
تغصیر خوم بی که ساده دل وت دادوم
هرجا که ایرهدوم نیرهدی ز یادوم
هر چی که ایخوسی سيت فراهم بی
نونوم چه کم بی یا مو سيت کم نهادوم
توخوت ایدونسی مو سيت ایموردوم
حقم نی وم بگي که کم اوردوم
دنیا دی سیم تهله هیچ و کامم نی
عشق و مو هیچ نه وی چووس خردوم
کلوم کردی دیه شرت رد کن
تو بهل تا مو و درد خوم بمیریم
تو خیردوم کردی له وابی غرورم
دیه نیخوم سراغت بگروم يه دم حتی تیامه خو ندیده
ز همسو که خیانت ز تو دیدوم
ولم کردی تو رهدی وا غریوه
کاشکی هیچ وقت عاشقت نبیدوم