دانلود مداحی زینب سس ور آی بابا از

11 مرداد 1400

دانلود مداحی جدید زینب سس ور آی بابا از

نوحه های جدید را در بخش مداحی های جدید وب سایت تاریخ ما گوش کنید و لذت ببرید

Download New Pray By name is Zeynaba Sas Ver Ay Baba in tarikhema

 زینب سس ور آی بابا

متن مداحی

زیبنبه سس ور آی بابا؛ تازه نفس ور آی بابا
غریب بابا، روح و روانیم آی بابا
راحت جانیم آی بابا
غریب بابا غریب بابا
من زینبم؛ دل خستیم قلبیم داریخیب
آی بابا قلبیم داریخیب آی بابا
مظلوم بابا مظلوم بابا
سن سیز سینمی داغلاام
باشه قرانی باغلارام شیون چکیپ من آغلارام
مظلوم اولن بابام؛ اولن بابام علی
غریب اولن بابام علی زیبنبی تک گویان بابا
زیبنبی تک گویان بابا باش یارالی اولن بابا
مظلوم بابا مظلوم بابا