دانلود مداحی ها علی بشر کیف بشر از مجید بنی فاطمه

6 نوامبر 2020

دانلود مداحی ها علی بشر کیف بشر مجید بنی فاطمه

نوحه های جدید سال 99 را در بخش نوحه های جدید وب سایت تاریخ ما گوش کنید و لذت ببرید

مجید بنی فاطمه ها علی بشر کیف بشر

متن نوحه (ها علی بشر کیف بشر)

حیدر حیدر؛ حیدر حیدر…
ها علی بشر کیف بشر
ربه فیه تجلی و ظهر
بود در محفلِ ارباب نظر
نقل شیرین تری؛ از نقل و شکر

میشمردند یکایک؛ چو گهر
مدحت صاحبِ شمشیر دو سر
که بشر میشود این گونه مگر؟!
ها علی بشر کیف بشر
حیدر حیدر؛ حیدر حیدر