کد آهنگ پیشواز ستمگر از رضا طاهر برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز ستمگر از رضا طاهر

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Reza Taher be Name Setamgar

رضا طاهر ستمگر

کد آهنگ پیشواز ستمگر از رضا طاهر

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول ستمگر

👇👇👇

قطعه اول 11791

قطعه دوم 11792

قطعه سوم 11793

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل ستمگر

👇👇👇

قطعه اول 55120435

قطعه دوم 55120436

قطعه سوم 55120437

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید