کانال تلگرام

کانال تلگرام

کد آهنگ پیشواز قوم مسلمان از محمدرضا یزد خواستی برای همراه اول و ایرانسل

7 سپتامبر 2021

کد آهنگ پیشواز قوم مسلمان از محمدرضا یزد خواستی

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Mohammad reza yazd khasti be Name Ghome mosalman

محمدرضا یزد خواستی قوم مسلمان

کد آهنگ پیشواز قوم مسلمان از محمدرضا یزد خواستی

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول قوم مسلمان

👇👇👇

کد پیشواز موجود نیست

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل قوم مسلمان

👇👇👇
قطعه اول 44116153

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■