کد آهنگ پیشواز یا عباس از جلال یوسف پور برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز یا عباس از جلال یوسف پور

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Jalal yosef poor be Name Ya abbas

جلال یوسف پور یا عباس

کد آهنگ پیشواز یا عباس از جلال یوسف پور

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول یا عباس

👇👇👇
قطعه ماهانه 68930

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل یا عباس

👇👇👇
قطعه ماهانه 4418355

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید