کد آهنگ پیشواز ای حسین جانم از علی حسین زاده برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز ای حسین جانم از علی حسین زاده

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz ali hosin zadeh be Name aii hosin janam

علی حسین زاده ای حسین جانم

کد آهنگ پیشواز ای حسین جانم از علی حسین زاده

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول ای حسین جانم

👇👇👇
قطعه ماهانه 69967

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل ای حسین جانم

👇👇👇
قطعه ماهانه 4416764

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید