کد آهنگ پیشواز خداحافظ از علی حسین زاده برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز خداحافظ از علی حسین زاده

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Ali hoseyn zadeh be Name Khodahafez

علی حسین زاده خداحافظ

کد آهنگ پیشواز خداحافظ از علی حسین زاده

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول خداحافظ

👇👇👇
قطعه ماهانه 69968

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل خداحافظ

👇👇👇
قطعه ماهانه 4416765

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید