کد آهنگ پیشواز خواهرم صبر نما از حسین فخری برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز خواهرم صبر نما از حسین فخری

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Hossein Fakhri be Name Khaharam Saber Nama

حسین فخری خواهرم صبر نما

کد آهنگ پیشواز خواهرم صبر نما از حسین فخری

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول خواهرم صبر نما

👇👇👇
قطعه ماهانه 70121

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل خواهرم صبر نما

👇👇👇
قطعه ماهانه 4412232

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید