کد آهنگ پیشواز سفارش کرده از مجید رضا نژاد برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز سفارش کرده از مجید رضا نژاد

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Majid Reza Nezhad be Name Sefaresh Karde

مجید رضا نژاد سفارش کرده

کد آهنگ پیشواز سفارش کرده از مجید رضا نژاد

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول سفارش کرده

👇👇👇
قطعه ماهانه 24704

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل سفارش کرده

👇👇👇
قطعه ماهانه 44121238
قطعه هفتگی 44121290 

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید