کد آهنگ پیشواز یا عباس از محمد کاشفی برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز یا عباس از محمد کاشفی

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Mohammad kashefi be Name Ya abbas

محمد کاشفی یا عباس

کد آهنگ پیشواز یا عباس از محمد کاشفی

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول یا عباس

👇👇👇
قطعه ماهانه 50446

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل یا عباس

👇👇👇
قطعه ماهانه 4417785

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید