کد آهنگ پیشواز مینالم از تو دنیا از علی رزاقی برای همراه اول و ایرانسل

کد آهنگ پیشواز مینالم از تو دنیا از علی رزاقی

جدیدترین کد پیشواز های ایرانسل ،رایتل،همراه اول از خونندگان مطرح کشور هم اکنون در دسترس شما کاربران

Code Pishvaz Ali Razaghi be Name Minalam Az To Donya

علی رزاقی مینالم از تو دنیا

کد آهنگ پیشواز مینالم از تو دنیا از علی رزاقی

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز همراه اول مینالم از تو دنیا

👇👇👇
قطعه اول 12861

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

کد پیشواز ایرانسل مینالم از تو دنیا

👇👇👇
قطعه اول 44137792

🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶

می‌توانید به یکی از روش‌های زیر آهنگ پیشواز مورد نظر خود را فعال کنید:

ایرانسل
۱. ارسال پیامک
کد آهنگ مورد نظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال کنید.

همراه اول
۱. ارسال پیامک
ارسال کد به ۸۹۸۹ آهنگ را فعال می کند

_______________________________________

 هزینه فعال سازی

ایرانسل(هزینه خرید آهنگ برای بازه ۳۰ روزه ۵۰۰ تومان و بازه ۷ روزه ۲۱۰ تومان است)

■◇■◇■

همراه اول( قیمت سیصد تومان برای یک ماه)

■◇■◇■

دیدگاه خود را بگذارید